Tin tức chung

 
 
Hình của Thanh Tùng Trương
Danh sách 12 thí sinh đạt kết quả cao nhất ở VÒNG THI TUẦN 3 (tính đến 07 giờ 45 phút, ngày 22/12/2016)
Bởi Thanh Tùng Trương - Wednesday, 21 December 2016, 6:47 PM
 

STT

HỌ VÀ TÊN

EMAIL

ĐƠN VỊ

THỜI GIAN
THI

KQ

1

Phạm

Văn Hòa

phamvanhoapa83@gmail.com

Chi đoàn PA83, Công An thành Phố Cần Thơ

19 giây

10

2

Huỳnh

Văn Thanh

thanh.5032024@gmail.com

Chi đoàn PA83, Công An thành Phố Cần Thơ

20 giây

10

3

Trương

Quí Phương

truongquiphuong@gmail.com

Chi đoàn PA83, Công An thành Phố Cần Thơ

20 giây

10

4

Thạch Văn

thachvanvocank@gmail.com

Công An quận Ninh Kiều, thành Phố Cần Thơ

21 giây

10

5

Trần

Lan Như

lannhuctum@gmail.com

Đoàn Khoa dược, Trường Đại Học Y dược Cần Thơ

22 giây

10

6

Trần

Thanh Vũ

vub1411785@student.ctu.edu.vn

Chi đoàn Vật Lý Kỹ Thuật K40, Trường Đại Học Cần Thơ

22 giây

10

7

Phạm

Thị Kim Ngân

nganb1606219@student.ctu.edu.vn

Ngôn ngữ Anh 2 K42, Trường Đại Học Cần Thơ

22 giây

10

8

Huỳnh

Minh Nhật

nhatb1401707@student.ctu.edu.vn

Chi đoàn Vật Lý Kỹ Thuật K40, Trường Đại Học Cần Thơ

23 giây

10

9

Trần

Ngọc Tấn

tranngoctanpa83@gmail.com

Chi đoàn PA83, Công An thành Phố Cần Thơ

24 giây

10

10

Trần Tthị

Cảnh Hồng

tranthicanhhongctum@gmail.com

Khoa y học cổ truyền, Trường Đại Học Y dược Cần Thơ

24 giây

10

11

Trần

Minh Chiến

chientrand22@gmail.com

Chi đoàn PA83, Công An thành Phố Cần Thơ

24 giây

10

12

Nguyễn Thái Dương

duongb1401035@student.ctu.edu.vn

Công Nghệ Thông Tin A1 K40, Trường Đại Học Cần Thơ

24 giây

10

 

Lưu ý:Kết quả này được cập nhật từ hệ thống, BTC chưa xét đến tiêu chí thí sinh đăng ký nhiều tài khoản để dự thi sẽ không công nhận kết quả.