Tin tức chung

 
 
Hình của Thanh Tùng Trương
Danh sách thí sinh vào vòng chung kết
Bởi Thanh Tùng Trương - Thursday, 16 February 2017, 5:39 PM
 

Stt

Họ và tên

Thư điện tử

Đơn vị

1

Đoàn

Ngọc Anh

doanhoanggia94@gmail.com

Chi đoàn khối XDLL-AN, quận Thốt Nốt

2

Trịnh

Osil

silb1407101@student.ctu.edu.vn

Đoàn Khoa Sư phạm, Trường Đại học CầnThơ

3

Huỳnh

Trọng Ẩn

trongan030594@gmail.com

Chi đoàn PA83, Công An thành Phố Cần Thơ

4

Nguyễn Huỳnh

Đạt Tài

taib1406958@student.ctu.edu.vn

Trường Đại học Cần Thơ

5

Thiều

Khánh Linh

timtinhyeu.tkl@gmail.com

Đoàn Khoa Sư phạm, Trường Đại học CầnThơ

6

Lâm

Gia Bảo

baob1406836@student.ctu.edu.vn

Sư phạm Tiếng Anh 01 k40, Trường Đại học Cần Thơ

7

Trần

Ngọc Tấn

tranngoctanpa83@gmail.com

Chi đoàn PA83, Công An thành Phố Cần Thơ

8

Đặng

Danh

danhb1606202@student.ctu.edu.vn

Đoàn Khoa Ngoại ngữ,Trường Đại học CầnThơ

9

Nguyễn Ngọc

Minh Trí

tringuyen160294@gmail.com

Đoàn Khoa sư phạm, Trường Đại học Cần Thơ

10

Hồ

Thủy Tiên

tienb1506736@student.ctu.edu.vn

Đoàn Khoa Ngoại ngữ, Trường Đại học Cần Thơ

11

Danh

Về Cha

danhthivechapa83@gmail.com

Chi Đoàn PA83, Công an thành phố Cần Thơ

12

Thanh Huy

dulungtung@gmail.com

Chi KV4, Phường Xuân Khánh, Quận Ninh Kiều

13

Trần Hoàng

Anh Tuấn

tuanb1409996@student.ctu.edu.vn

Đoàn Khoa Ngoại ngữ, Trường Đại học Cần Thơ

14

Đặng

Quang Phùng

dangquangphung83@gmail.com

Phòng PA83, Công An thành Phố Cần Thơ

15

Trần

Thanh Vũ

vub1411785@student.ctu.edu.vn

Chi đoàn Vật Lý Kỹ Thuật K40, Trường Đại Học Cần Thơ

16

Bùi

Bích Hạnh

buithibichhanhpa83@gmail.com

Phòng PA83, Công An thành Phố Cần Thơ

17

Huỳnh

Thanh Tùng

Thanhtung07021994@gmail.com

Phòng PA71, Công An thành Phố Cần Thơ

18

 

 

 

Tấn Vinh

 

vinhb1401736@student.ctu.edu.vn

 

Chi đoàn Vật Lý Kỹ Thuật K40, Trường Đại Học Cần Thơ

19

Trương

Quí Phương

truongquiphuong@gmail.com

Phòng PA83, Công An thành Phố Cần Thơ

20

Huỳnh

Minh Nhật

nhatb1401707@student.ctu.edu.vn

Chi đoàn Vật Lý Kỹ Thuật K40, Trường Đại Học Cần Thơ

21

Huỳnh

Văn Tốt

totb1500721@student.ctu.edu.vn

Đoàn Khoa Sư phạm, Trường Đại Học Cần Thơ

22

Phạm

Văn Hòa

phamvanhoapa83@gmail.com

Chi đoàn PA83, Công An thành Phố Cần Thơ

23

Dương

Thúy Vy

vyb1407051@student.ctu.edu.vn

Không đăng ký đủ thông tin

24

Huỳnh

Văn Thanh

thanh.5032024@gmail.com

Chi đoàn PA83, Công An thành Phố Cần Thơ

25

Thạch Văn

thachvanvocank@gmail.com

Công an Quận Ninh Kiều TP Cần Thơ

26

Huỳnh Nguyễn

Diễm Phương

phuongb1406689@student.ctu.edu.vn

Đại học Cần Thơ